ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 16.11.2015 r o godz. 17.30 – w auli szkolnej odbędą się spotkania poświęcone zasadom prawidłowego żywienia oraz problemom tzw. dopalaczy. Po ich zakończeniu, ok. 18.30, serdecznie zapraszamy na zebrania z wychowawcami klas.