WYNIKI XI OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z finału XI OMG

Wyniki XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów:

laureat I stopnia:
Stanisław Hauke (2e)

laureaci II stopnia:
Joanna Wojciechowska (2e)
Jakub Bazyluk (3e)
Grzegorz Gruza (3e)
Tuan Anh Tran (3e)

laureaci III stopnia:
Adam Barański (2c)
Igor Kamiński (2d)
Piotr Sypuła (2d)
Tymon Bardos (3d)

finaliści:
Jakub Piotrowicz (2c)
Julianna Janaszek (2d)
Michał Janik (2d)
Krzysztof Wodnicki (2d)
Adrianna Grudzień (3d)
Konstanty Kraszewski (3d)
Julianna Jagiełło (3e)
Antoni Janowski (3e)
Hoang Linh Mai (3e)
Izabela Ożdżeńska (3e)

Stanisław Hauke oraz Tuan Anh Tran będą reprezentowali Polskę na
Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Serdecznie gratulujemy!!!