WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2015 r.

Marcin Litwinowicz
Naczelnik Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświaty

Źródło: Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy