WARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

Pracownia Dobrych Rodziców jest programem skierowanym do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0 – 18 lat. Celem programu jest wsparcie rodziców i opiekunów w budowaniu dobrych więzi i relacji z dziećmi. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.