Warsztaty dla rodziców i opiekunów nastolatków „Problemy okresu dorastania”

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą warsztatów dla rodziców i opiekunów nastolatków pt. ,, Problemy okresu dorastania” organizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno  – Terapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży ,, OPTA”.