STYPENDIUM DLA UCZNIA „POSIŁEK DLA UCZNIA”

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”
UCHWAŁA W SPRAWIE UDZIELANIA STYPENDIÓW „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Regulamin udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie posiłku na terenie szkoły r.szk. 2015/2016

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 225, poz. 1487).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 25, poz. 186 ze zm.).
• Uchwała nr 125 Rady Ministrów z 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych
w roku 2009 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz kierunków realizacji
programu na ten rok (MP nr 48, poz. 430).

1. Pomoc w formie posiłku mogą uzyskać uczniowie, którzy:
a) nie uzyskali świadczenia / w formie zakupu posiłku / z Ośrodka Pomocy Społecznej
a) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
b) pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych

2. Tryb i sposób udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania
a) wniosek o przyznanie refundacji obiadów w szkole składają: rodzice, opiekunowie prawni,
nauczyciel – wychowawca, pedagog
b) wniosek kierowany do Dyrektora szkoły należy składać u pedagoga szkolnego,
w terminie – do 25września 2015 / I semestr /
– do 11 grudnia 2015 / II semestr /

c) złożone wnioski rozpatrywane są przez Szkolną Komisję Stypendialną