STACJONARNE WARSZTATY MATEMATYCZNE

W szkole odbędą się Stacjonarne Warsztaty Matematyczne. Zajęcia będą prowadzili nasi absolwenci pod opieką nauczycieli matematyki.

Przewidujemy dwie grupy zaawansowania.

Celem warsztatów jest lepsze przygotowanie uczniów to drugiego etapu
Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Do udziału w warsztatach
zapraszamy wszystkich uczniów zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia OMJ. Olimpiada to zawody trudne, wymagające długich przygotowań, a warsztaty matematyczne są ważną jego częścią.
Do udziału w zajęciach konieczne jest przyniesienie na pierwsze zajęcia
podpisanej przez rodziców zgody.

Terminy zajęć:
3 stycznia: 12:00 – 15:00 (próbne zawody)
4 stycznia: 12:00 – 15:00 (próbne zawody)
5 stycznia: 12:00 – 17:00 (zajęcia warsztatowe)
7 stycznia: 9:00 – 17:00 (zajęcia warsztatowe)

W dniach 3, 4, 5 stycznia uczniowie powinni zjeść obiad o 11:50 (ewentualnie mogą się chwilę spóźnić na zajęcia). W sobotę będzie przerwa na obiad, ale stołówka nie będzie czynna. Uczniowie nie będą mogli opuścić budynku, mogą zamówić jedzenie na wynos, powinni więc mieć swoje jedzenie lub pieniądze.

Aby wyjść przed końcem zajęć, uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica.

ZADANIA

ZGODA