Rekrutacja

Dzień otwarty dla kandydatów

Wykaz osób do kontaktu w sprawach rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram rekrutacji do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w Gimnazjum nr 13

Uchwała nr XX/500/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę