Rada Rodziców

Skład Prezydium w roku szkolnym 2016/2017:

– przewodniczący – Piotr Janowski 3C LO

– zastępca ds. liceum – Artur Kaszlewicz 2A LO

– zastępca ds. gimnazjum – Kinga Adamiak 3A GIM

– sekretarz – Adam Rymski 1G LO

– członek – Krzysztof Sutkowski (skarbnik) 1A GIM

– członek – Małgorzata Pajączek 3E GIM

– członek – Anna Katarzyna Wojciechowska 3C GIM

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2016/2017:

– Andrzej Janowski 3D LO

– Anna Khadir 1B LO

– Karol Pawlak 3E LO

 

 

E-mail:

radarodzicow.zs82@gmail.com

 

Dane do rachunku bankowego:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 82

  1. Nowowiejska 37a

02-010 Warszawa

 

 

BANK ZACHODNI WBK S.A.

45 1090 1014 0000 0001 0703 5616