Rada Rodziców

Skład Prezydium w roku szkolnym 2017/2018:

– Przewodniczący: Anna Katarzyna Wojciechowska
kasia1wojciechowska@yahoo.pl

– Zastępca ds. liceum: Adam Rymski
504654092@orange.pl

– Zastępca ds. gimnazjum: Krzysztof Sutkowski
k.m.sutkowski@gmail.com

– Sekretarz: Magdalena Le Bihan
lebihan.magdalena@wp.pl

– Skarbnik: Małgorzata Nowacka-Citko
m.nowacka.citko@gmail.com

– Agnieszka Marjankowska
aga@awm.com.pl

– Artur Wesołowski
artur.wesolowski@gmail.com
 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2016/2017:

– Przewodniczący: Anna Khadir
– Karol Pawlak
– Krzysztof Kraszewski

 

 

E-mail:

radarodzicow.zs82@gmail.com

 

Dane do rachunku bankowego:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 82

  1. Nowowiejska 37a

02-010 Warszawa

 

 

BANK ZACHODNI WBK S.A.

45 1090 1014 0000 0001 0703 5616