Przydział godzin

 

Przydział godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w trzyletnim cyklu nauczania w gimnazjum:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE klasa I klasa II klasa III RAZEM
język polski 4 5 5 14
język angielski 3 3 2 8
język niemiecki 2 2 2 6
muzyka 1 1
plastyka 1 1
historia 2 1,5 2 5,5
wiedza o społeczeństwie 0,5 1,5 2
geografia 2 1 1 4
biologia 1 1 2 4
chemia 2 1 1 4
fizyka z astronomią 1 2 1,5 4,5
matematyka 4 5 5 14
informatyka 1 1 2
wychowanie fizyczne 4 4 4 12
edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
zajęcia artystyczne 1 1 2
zajęcia techniczne 1 1 2
godzina z wychowawcą 1 1 1 3
RAZEM 29 30 31 90
religia (etyka) 2 2 2 6
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 1,5
RAZEM 31,5 32,5 33,5 97,5