Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny to praca, jaką uczeń przedstawia publicznie pod koniec klasy II. Temat projektu zostanie wpisany na świadectwo ukończenia gimnazjum. Zgodnie z panującą w Staszicu tradycją najciekawsze projekty zostaną przedstawione na szkolnych Dniach Nauki.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY I NAUCZYCIELI
WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

 

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum:

język polski

 1. Literackie Nagrody Nobla Polaków – prezentacja poświęcona pisarzom i poetom.

 2. Dramat na scenie – przedstawienie dla klas I i II.

 1. Teatr na przestrzeni dziejów – przygotowanie prezentacji multimedialnej.

 1. W jaki sposób na przestrzeni wieków mówiono o miłości? – prezentacja na podstawie wybranych utworów literackich.

 1. Moja szkoła – film.

 2. Z frazeologią za pan brat… – przygotowanie i przeprowadzenie quizu dla wybranych klas.

 1. Epoka literacka w kontekście historii, sztuki ,myśli filozoficznej – prezentacja multimedialna.

 1. Bóstwa kobiece w wybranych mitologiach świata – prezentacja multimedialna.

 1. Fantastyczne istoty mityczne – opracowanie komiksu lub gry dydaktycznej.

 1. Zaświaty i życie pośmiertne w mitach greckich – prezentacja multimedialna.

 1. Współcześni bohaterowie literaccy i filmowi oraz ich mityczne pierwowzory przedstawione na podstawie wybranych przykładów.

 1. Od średniowiecznego rycerza do współczesnego dżentelmena – prezentacja opracowana na przykładzie wybranego materiału literackiego.

 1. Różnorodność postaci kobiecych w epice.

 1. Motyw miłości w literaturze na przestrzeni wieków.

16. „A wszystko zaczęło się od…” – w poszukiwaniu początków Wszechświata.

język angielski

 1. Zwyczaje świąteczne w krajach anglojęzycznych oraz w Wietnamie – prezentacja baśni, legend, muzyki, tańca oraz typowej kuchni – przygotowanie przedstawienia.

 1. Warszawa oczami nastoletniego anglojęzycznego turysty – mini przewodnik pokazujący ciekawe miejsca historyczne i współczesne, zwyczaje i absurdy stolicy.

 1. Szkoła brytyjska i polska. Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu systemów edukacyjnych – prezentacja multimedialna, wywiady.

 1. Wielka Brytania w obiektywie. Spojrzenie okiem fotografa na najciekawsze zabytki i miejsca w Wielkiej Brytanii – fotoblog.

 1. Dzień międzynarodowy – przedstawienie krajów i kultur anglojęzycznych. Najważniejsze święta i festiwale – wystawa i prezentacja multimedialna.

 1. Historia i współczesność piłki nożnej w Anglii. Wkład tego kraju w rozwój tej dyscypliny sportu – prezentacja multimedialna.

 1. Historia i rozwój muzyki młodzieżowej w Anglii, jej wpływ na powstawanie subkultur w latach 1950-2010 – prezentacja multimedialna.

 1. Dzień międzynarodowy – prezentacja tradycji, obyczajów krajów i kultur anglojęzycznych –prezentacja multimedialna.

 1. Berlin, Paryż, Londyn, Rzym, Madryt… – przewodnik po najpiękniejszych stolicach europejskich.

 1. Londyn – miasto wielokulturowe. Mniejszości narodowe obecne w mieście. Prezentacja multimedialna.

 1. Filmoteka – największe osiągnięcia filmowe w Wielkiej Brytanii.

 2. Anglojęzyczny przewodnik po Warszawie dla nastoletnich turystów.

język niemiecki

 1. Media w Niemczech – gazety, radio, telewizja i portale informacyjne. Prezentacja multimedilna.

 2. Niemieccy nobliści – prezentacje wybranych osób.

 3. Bawaria – krajoznawcza podróż do największego kraju związkowego Niemiec.

 4. Zwyczaje adwentowe, bożonarodzeniowe i noworoczne w krajach niemieckojęzycznych.

 5. Atrakcje turystyczne wybranego kraju związkowego Niemiec lub Austrii.

 6. Życie i twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta.

  język hiszpański

  1. Krzysztof Kolumb i odkrycie Nowego Lądu.

historia i WOS

 1. Problemy społeczno-polityczne na Ukrainie. Życie ludności, prawa obywateli państwie, struktura władzy – prezentacja multimedialna.

 1. Miejsca pamięci narodowej w Warszawie w okresie II wojny światowej – mapa najważniejszych miejsc pamięci i ich opis.

 1. Mój region moja, mała ojczyzna – plakat promujący Warszawę i dziedzictwo kulturowe Mazowsza.

 1. Dzieje państwa zakonnego na ziemiach polskich w latach 1226-1525 – prezentacja multimedialna.

 1. Warszawa podczas wydarzeń sierpnia i października 1944 roku – folder.

 1. Bohaterowie ziemi warszawskiej. Sławni Warszawiacy XX i XXI wieku – broszura.

 1. Nacjonalizm i skrajny socjalizm. Ideologia i nietolerancja we współczesnym świecie – wystawa i prezentacja multimedialna.

 1. Pokolenie moje, moich rodziców i dziadków – w czym jesteśmy podobni, a czym się różnimy.

 1. Spotkanie ze świadkami historii – wywiad z uczestniczką Powstania Warszawskiego.

 1. Dzieje Starej Ochoty na przestrzeni ostatnich 90 lat.

 1. Odkrywamy zabytki Warszawy na nowo. Atrakcje turystyczne Ochoty.

 1. Czy Wikingowie byli naprawdę groźni. Wyprawy, zwyczaje i życie rodzinne Normanów.

 1. Wielokulturowość – współistnienie odmiennych wartości i tradycji. Przybliżenie Polakom kultury ormiańskiej.

 1. Wielokulturowość. Współistnienie odmiennych wartości i tradycji. Przybliżenie Polakom kultury wietnamskiej.

 2. Warszawski szlak niepodległości.

matematyka

 1. Matematyka w sztuce – poszukiwanie związków matematyki z różnymi dziedzinami sztuki. Przygotowanie kalendarza na bieżący rok szkolny z fotografiami ciekawych obiektów w Warszawie, w których wykorzystano symetrie lub inne interesujące rozwiązania geometryczne.

 1. Podpatrując naturę. W poszukiwaniu złotej proporcji – prezentacja Power Point.

 1. Matematyka, która procentuje. W jakim banku zaciągnąć kredyt, a w którym założyć lokatę – porównanie ofert dwóch wybranych banków.

 1. Odkrycia starożytnych matematyków – prezentacja Power Point lub gazetka.

 1. Matematyka w życiu codziennym: w sklepie, kuchni, banku, przyrodzie – prezentacja multimedialna.

 1. Sylwetki polskich matematyków i ich wkład w rozwój nauki – prezentacja multimedialna.

 1. Analiza geometryczna gotyckich okien katedry w Pelplinie.

 1. Do czego mogą przydać się reszty z dzielenia, czyli jakie sekrety kryją w sobie kody kreskowe, numery kart kredytowych, kont bankowych, PESEL czy NIP?

informatyka

 1. Jaki monitor LCD wybrać i co warto o nim wiedzieć? – prezentacja Power Point.

 1. Jakie elektrownie powinny powstawać w Polsce? Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – zaprezentowanie przykładów.

 1. Jak dobrze zainwestować swoje pieniądze? – opracowanie symulacji zysków.

 1. Internet: historia powstania, jego rola we współczesnym świecie – prezentacja multimedialna.

 2. Maszyna licząca na przestrzeni wieków. Od liczydeł do komputera – prezentacja multimedialna.

 3. Animacja dawniej i dziś – prezentacja multimedialna.

fizyka

 1. Jakie czynniki wpływają na wartość ciśnienia atmosferycznego? – przeprowadzenie pomiarów i obserwacji.

 2. Lód: jeden ze stanów skupienia wody. Właściwości, znaczenie i zastosowanie – prezentacja multimedialna.

 1. Od jakich właściwości fizycznych uzależniona jest prędkość pojazdów wodnych? – prezentacja multimedialna.

 1. Porównanie jakości zdjęć z klasycznego aparatu cyfrowego i telefony komórkowego.

 1. Pioruny – ciekawe zjawiska fizyczne.

 1. Wpływ siły elektrodynamicznej na organiczny przewodnik i wzbudzanie atomów sodu prądem przemiennym.

 1. Elektrownia jądrowa w Polsce – szansa czy zagrożenie?

 1. Fizyka muzyki – dlaczego niektóre dźwięki wydają się ładne, a inne brzydkie?

 1. Fizyka sportu – zjawiska fizyczne w wybranych dyscyplinach sportowych.

chemia

 1. Czy wiesz, co jesz? E-składniki żywności. Opracowanie tabeli z wybranymi przykładami.

 1. Sole w przyrodzie i w życiu człowieka – wykonanie prezentacji multimedialnej oraz gry dydaktycznej, pozwalającej utrwalić wzory i nazwy soli.

 1. Międzynarodowy Rok Chemii IYC 2011 i Rok Marii Skłodowskiej-Curie MSC100 – opracowanie scenariusza obchodów.

 1. Badanie właściwości odmian alotropowych węgla.

biologia

 1. Wpływ warunków świetlnych na tempo wzrostu roślin – przeprowadzenie eksperymentu badawczego, prezentacja multimedialna.

 1. Wpływ temperatury na tempo kiełkowania nasion – przeprowadzenie doświadczenia, prezentacja multimedialna.

 1. Określenie najlepszych warunków do rozwoju grzybów na przykładzie pleśniaka białego.

 2. Badanie allelopatycznego oddziaływania między roślinami uprawnymi na przykładzie pszenicy i grochu – przeprowadzenie eksperymentu badawczego, prezentacja multimedialna.

 1. Życie w oceanach. Przegląd wybranych gatunków roślin i zwierząt żyjących w oceanach – prezentacja multimedialna.

 2. Czy rośliny lubią światło? – przeprowadzenie eksperymentu badawczego, wyjaśniającego wpływ światła na rozwój roślin.

 3. Woda niezwykłą substancją – przeprowadzenie doświadczeń obrazujących znaczenie wody dla organizmów żywych.

 4. Sawanna – różne sposoby na przeżycie.

geografia

 1. Dolina Środkowej Wisły w Warszawie

 1. Puszcza Kampinoska znana i nieznana

 1. Jan Heweliusz – astronom z Gdańska

 1. Rola i znaczenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

 1. Rezerwat, pomnik – formy ochrony przyrody w Warszawie

wychowanie fizyczne

 1. O kulturze kibicowania na przykładzie zachowań polskich i zagranicznych kibiców – film lub prezentacja multimedialna.

 1. Fair play w sporcie i w życiu – prezentacja multimedialna.

 1. Droga do sukcesu polskich sportowców na przykładzie Justyny Kowalczyk i Adama Małysza. Czy każdy z nas może zostać sportowcem? – prezentacja multimedialna.

 1. Mój pomysł na szkolne zawody koszykówki. Scenariusz organizacji.

 1. Reprezentacja Polski w wybranej dyscyplinie sportu. Charakterystyka zespołu i jego osiągnięć. Prezentacja multimedialna.

 1. Olimpiady starożytne i nowożytne. Podobieństwa i różnice – prezentacja multimedialna.

 2. Równość i akceptacja – udział osób niepełnosprawnych w sporcie. Prezentacja multimedialna.

 1. Rodzaje wad postawy – ich charakterystyka, profilaktyka i kompensacja. Prezentacja multimedialna, plansze dydaktyczne.

 1. Wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia człowieka. Prezentacja multimedialna.

 1. Matematyka w sporcie – wykorzystanie obliczeń statystycznych w grach zespołowych.

 1. Czas wolny dawniej i dziś, więcej różnic czy podobieństw? Prezentacja Power Point.

 2. Aktywność ruchowa – przymus czy przyjemność? Prezentacja multimedialna.

 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Opracowanie albumu, plansz dydaktycznych.

 1. Z wodą za pan brat. Zasady bezpiecznego wypoczynku, właściwe zachowanie na kąpielisku. Prezentacja multimedialna.

 1. Wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie. Referat ilustrowany filmem.

 2. Sylwetki wielkich postaci polskiego sportu – album.

 1. Nordic walking – nowa forma aktywności ruchowej. Prezentacja multimedialna.

 1. Wpływ dopingu na organizm zawodnika i jego wyniki w sporcie. Prezentacja Power Point.

religia

 1. Jerozolima – miejsce kultu i pielgrzymek chrześcijan. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

 1. Święty Jan – umiłowany uczeń Jezusa? Opracowanie gazetki klasowej.

 1. Religie świata: judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo. Prezentacja historii powstania fundamentów wiary i religii.

 1. Jan Paweł II i jego wpływ na świadomość współczesnych Polaków. Prezentacja multimedialna.

 1. Człowiek poszukuje Boga.

 1. Śladami Jezusa.

 1. Sanktuaria Maryjne Mazowsza.

etyka

 1. Wpływ wierzeń starogermańskich na kulturę współczesną.

 1. Czy możliwy jest dialog międzyreligijny? Porównanie wartości i norm moralnych wybranych religii świata. Prezentacja multimedialna.

 1. Tolerancja religijna we współczesnej Europie na wybranych przykładach. Prezentacja multimedialna.

 1. Filozofowie jako prekursorzy rocka, czyli o filozofii z przymrużeniem oka. Twierdzenia filozoficzne w utworach muzyki rockowej. Prezentacja multimedialna.

 1. Czy świat jest wielkim oszustwem? Wątki filozoficzne w trylogii „Matrix” braci Wachowskich. Prezentacja multimedialna lub gazetka.

zajęcia techniczne i edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Ścieżki rowerowe jako sposób na poznanie Warszawy – prezentacje multimedialne uwzględniające trasy, ciekawe miejsca oraz przepisy dotyczące rowerzystów.

 1. Kto ma pierwszeństwo? – wykonanie gry planszowej uwzględniającej znaki i sygnały drogowe.

 1. Opracowanie regulaminu i zadań do międzyklasowego turnieju wiedzy o ruchu drogowym dla rowerzystów (obejmującym część teoretyczną i praktyczną).

 1. Ochota – bezpieczna dzielnica dla rowerzystów. Opracowanie mapy dróg rowerowych dzielnicy Ochota.

 1. Potrafię pomóc – opracowanie prezentacji komputerowej na temat zasad udzielania pomocy przedmedycznej (co najmniej 5 filmów z 5-minutowych akcji ratowniczych).

 1. Moda w XX wieku – prezentacja multimedialna.

zajęcia artystyczne

1. Sztuka na przestrzeni wieków.