PROGRAM „DZWONEK NA OBIAD” – NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Program „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W imieniu Fundacji „Być Bardziej” zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących mogą ubiegać się o dofinansowanie szkolnych obiadów. Od 15 czerwca do 20 września br. Fundacja przyjmuje wnioski aplikacyjne o dofinansowanie dożywiania. Uczniów z rodzin potrzebujących do programu zgłosić mogą nauczyciele, pedagodzy lub rodzice.
W ramach tego programu organizowana jest również akcja konkursowa „Grosz do grosza” – uczniowie wszystkich typów szkół będą mogli wziąć czynny udział w wsparciu dzieci i młodzieży potrzebującej poprzez zbiórkę pieniędzy.

Szczegółowe informacje:

Vademecum stypendysty w roku szkolnym 2016/2017

Akcja „GROSZ DO GROSZA” – regulamin konkursu

Wniosek elektroniczny „Dzwonek na medal”