PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 8, 9, 10 GRUDNIA 2015 r. w szkole odbędzie się PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY dla uczniów klas trzecich.

8 grudnia (wtorek) – część humanistyczna (historia, WOS, język polski)

9 grudnia (środa)– część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka)

10 grudnia (czwartek) – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

Szczegółowe informacje w gablocie przed sekretariatem.