PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KL.1 . 2016-2017

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej do gimnazjum są przyjmowane w sekretariacie w godzinach od 8.00 -15.00 do 29 lipca 2016r.

PODANIE I DEKLARACJA