Plan 3d

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 – 9:00 matematyka

106/207
religia

201
j. polski

205
j. polski

206
j. polski

207
9:10 – 9:55 matematyka

106/207
goegrafia

203
matematyka

106/107
j. polski

206
j. polski

207
10:10 – 10:55 j. niem. / j. hiszp.

100/105
j. ang. / j. ang.

200/208
matematyka

106/107
matematyka

106/207
j. niem. / biologia

100/201
11:05 – 11:50 WF

fizyka / WOS

208/104
j. ang. / j. ang.

200/205
biologia / j. hiszp.

201/105
WF

12:00 – 12:45 historia

105
biologia

201
WF

fizyka

208
WF

13:05 – 13:50 plastyka

105
EDB

106
g. wychow.

—/201
religia

203
ZT

203
14:10 – 14:55 historia

103
WDŻ / –

201/—
WOS

103
chemia

117
15:05 – 15:50