OTK – OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Posted

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TESTY KOMPETENCJI

Posted

W dniach 29, 30 WRZEŚNIA 2015 r. w godz. 8.15 – 10.00 odbędą się TESTY KOMPETENCJI dla uczniów klas pierwszych.

WTOREK, 29.09.2015 – część humanistyczna

ŚRODA, 30.09.2015 – część matematyczno-przyrodnicza

STYPENDIUM DLA UCZNIA „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Posted

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”
UCHWAŁA W SPRAWIE UDZIELANIA STYPENDIÓW „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Regulamin udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie posiłku na terenie szkoły r.szk. 2015/2016

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 225, poz. 1487).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 25, poz. 186 ze zm.).
• Uchwała nr 125 Rady Ministrów z 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych
w roku 2009 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz kierunków realizacji
programu na ten rok (MP nr 48, poz. 430).

1. Pomoc w formie posiłku mogą uzyskać uczniowie, którzy:
a) nie uzyskali świadczenia / w formie zakupu posiłku / z Ośrodka Pomocy Społecznej
a) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
b) pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych

2. Tryb i sposób udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania
a) wniosek o przyznanie refundacji obiadów w szkole składają: rodzice, opiekunowie prawni,
nauczyciel – wychowawca, pedagog
b) wniosek kierowany do Dyrektora szkoły należy składać u pedagoga szkolnego,
w terminie – do 25września 2015 / I semestr /
– do 11 grudnia 2015 / II semestr /

c) złożone wnioski rozpatrywane są przez Szkolną Komisję Stypendialną

KÓŁKO MATEMATYCZNE DLA GIMNAZJALISTÓW

Posted

Uczniowie LO im. S. Staszica zapraszają wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych matematyką na czwartkowe zajęcia. Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się 1 października 2015.
Kółko odbywa się w sali 209 w godzinach 16:00-17:30. Zajęcia są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów.

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

Posted

Kiermasz organizuje Samorząd Uczniowski w dniach 02 – 11 września 2015 r. w sali 201.
Podręczniki do sprzedaży będą przyjmowane w dniach 02 – 04 września. Sprzedaż odbędzie się w dniach 07 – 11 września w czasie przerwy obiadowej, czyli od godz. 12.45 do 13.15.
W tym roku szkolnym można zakupić tylko podręczniki do kl. II i III.
Opiekunki SU – p. Beata Chludzińska i p. Małgorzata Makowska