WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Posted

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony: – wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania – wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w szkole […]