Organizacja pracy Gimnazjum w dniach 2 i 3 listopada

Przypominamy, że 2 i 3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zainteresowani uczniowie mogą skorzystać z zajęć wychowawczo – opiekuńczych w godzinach od 9:00 do 14:00.