Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Do finału Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów zakwalifikowali się następujący uczniowie naszej szkoły:

Adam Barański (3c)
Jowita Drozdowicz (3e)
Stanisław Hauke (3e)
Julianna Janaszek (3e)
Igor Kamiński (3d)
Kacper Krawiec (2d)
Michał Pastuszak (2e)
Michał Pietrzak (3a)
Jakub Piotrowicz (3e)
Kornel Sikora (2e)
Piotr Sypuła (3d)
Maria Śmigielska (3d)
Agata Taranienko (3d)
Dominik Wawszczak (2e)
Antoni Wiśniewski (3d)
Krzysztof Wodnicki (3d)
Joanna Wojciechowska (3e)

Serdecznie gratulujemy!