Odwoływanie obiadów

Odwoływanie obiadów prosimy zgłaszać do godz. 10:00 rano:

– pod nr tel.: 22 825 80 87

lub osobiście w stołówce szkolnej.

W informacji o odwołaniu proszę podać nazwisko i imię dziecka, klasę i daty nieobecności

np. Jan Nowak, IIc, 11.03-15.03.2015