INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III

Zachęcamy rodziców uczniów klas trzecich do zapoznania się z informacją „Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód
i szkołę ponadgimnazjalną”, umieszczoną w zakładce Rodzice i Nauczyciele/Doradztwo Zawodowe.