II etap Olimpiady Matematycznej (licealnej)

Do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej (licealnej) zakwalifikowały się następujące osoby:

Adam Barański (3c)
Stanisław Hauke (3e)
Igor Kamiński (3d)
Mikołaj Milke (3d)
Jakub Piotrowicz (3e)
Antoni Wiśniewski (3d)
Joanna Wojciechowska (3e)

Serdecznie gratulujemy!