GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy komisji rekrutacyjnej można znaleźć tutaj.