Finał Olimpiady Matematycznej Juniorów

Do finału Olimpiady Matematycznej Juniorów zakwalifikowali się:

Bogdan Błędziński
Mikołaj Bulge
Kacper Krawiec
Kornel Sikora
Dominik Wawszczak
Stanisław Wiśniewski

Do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej (licealnej) zakwalifikował się:

Dominik Wawszczak

Serdecznie gratulujemy!