„DZIEŃ OTWARTY” DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM

Przypominamy, że dzień otwarty dla kandydatów do naszego Gimnazjum odbędzie się 5 kwietnia br. o godz. 17.00.

W programie spotkania:

zwiedzanie szkoły – od godz. 17.00 do 18.00
o godz. 18.00 rozpocznie się w auli zebranie informacyjne, podczas którego przedstawimy:
ofertę edukacyjną szkoły,
szkolny program wychowawczy,
zasady i harmonogram rekrutacji.

Szczegółowe informacje o systemie rekrutacji dostępne na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl