Informacje

Materiały dla uczniów i rodziców kl. III gimnazjów

Indywidualny Plan Działania Gimnazjalisty

 

Informacje dla rodziców

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców 

Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. Poradnik dla rodziców

 

www.oke.waw.pl (standardy egzaminacyjne, arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych)

www.edukacja.warszawa.pl (m. in. informacje o szkołach, informator o szkołach zawodowych, progi punktowe do szkół ponadgimnazjalnych)

www.perspektywy.pl (informator o szkołach ponadgimnazjalnych, informator dla maturzysty, rankingi szkół)

www.koweziu.edu.pl (m.in. przewodnik po zawodach)

www.ohp.pl (m.in. informacje o zawodach, filmy)

www.egzamer.pl (testy online dla gimnazjalistów)

gimnazjum.ewd.edu.pl/ (Edukacyjna Wartość Dodana dla gimnazjów)

matura.ewd.edu.pl/ (Edukacyjna Wartość Dodana dla liceów i techników)