Aktualności

Średnia liczba punktów w rekrutacji

„Dni otwarte” w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

Podczas „Dni otwartych” uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.

„Jak mądrze wybierać i wspierać?” – poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do lektury poradnika dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 pt.: „Jak mądrze wybierać i wspierać?”.

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

Plan naboru 2019/2020

Szanowni Państwo, w pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

Możliwość wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – wykaz szkół

Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – wykaz liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

 

Perspektywy 2019. Ranking liceów warszawskich 2019

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Rozporządzenie MEN

Prezentacja nt rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Perspektywy 2017. Ranking liceów warszawskich 2017

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram działań Gimnazjalisty w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Dni otwarte w technikach i branżowych szkołach I stopnia w 2018

Dni otwarte w liceach ogólnokształcących 2018

Technika i Zasadnicze Szkoły Zawodowe m. st. Warszawy – Informator

Ranking Liceów Warszawskich 2017

Progi punktowe do szkół ponadgimnazjalnych

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2017/2018

 

Ważne adresy:

https://warszawa.edu.com.pl/

http://edukacja.warszawa.pl/

http://www.kuratorium.waw.pl/

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES, ul. Stara 4 w Warszawie, tel. 22 628 67 64 w. 24; 22 628 01 79 w. 24, crdz@wcies.edu.pl

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1, pokój 103, tel. 22 656 66 48 ciidm@pm.waw.pl