Aktualności

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Rozporządzenie MEN

Prezentacja nt rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

 

Perspektywy 2017. Ranking liceów warszawskich 2017

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram działań Gimnazjalisty w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Dni otwarte w technikach i branżowych szkołach I stopnia w 2018

Dni otwarte w liceach ogólnokształcących 2018

Technika i Zasadnicze Szkoły Zawodowe m. st. Warszawy – Informator

Ranking Liceów Warszawskich 2017

Progi punktowe do szkół ponadgimnazjalnych

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2017/2018

 

Ważne adresy:

https://warszawa.edu.com.pl/

http://edukacja.warszawa.pl/

http://www.kuratorium.waw.pl/

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES, ul. Stara 4 w Warszawie, tel. 22 628 67 64 w. 24; 22 628 01 79 w. 24, crdz@wcies.edu.pl

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1, pokój 103, tel. 22 656 66 48 ciidm@pm.waw.pl