AGROS – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU DZIECI I MŁODZIEŻY W WARSZAWIE

Realizatorem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE