PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

W dniach 23, 24, 25 LISTOPADA 2016 r. w szkole odbędzie się PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY dla uczniów klas trzecich.

23 listopada (środa) – część humanistyczna (historia, WOS, język polski)

24 listopada (czwartek)– część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka)

25 listopada (piątek) – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)