STYPENDIUM DLA UCZNIA „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Posted

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA” UCHWAŁA W SPRAWIE UDZIELANIA STYPENDIÓW „POSIŁEK DLA UCZNIA” Regulamin udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie posiłku na terenie szkoły r.szk. 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 225, […]

KÓŁKO MATEMATYCZNE DLA GIMNAZJALISTÓW

Posted

Uczniowie LO im. S. Staszica zapraszają wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych matematyką na czwartkowe zajęcia. Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się 1 października 2015. Kółko odbywa się w sali 209 w godzinach 16:00-17:30. Zajęcia są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów.

BIEG ORDONA

Posted

Urząd m. st. Warszawy zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w imprezie rekreacyjno-sportowej „Bieg Ordona”, która odbędzie się 6 września 2015 r. w Parku Szczęśliwickim. Bieg Ordona, szczegółowe informacje

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

Posted

Kiermasz organizuje Samorząd Uczniowski w dniach 02 – 11 września 2015 r. w sali 201. Podręczniki do sprzedaży będą przyjmowane w dniach 02 – 04 września. Sprzedaż odbędzie się w dniach 07 – 11 września w czasie przerwy obiadowej, czyli od godz. 12.45 do 13.15. W tym roku szkolnym można zakupić tylko podręczniki do kl. […]

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Posted

I Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa: a) zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, b) tryb przyjęcia podręczników i materiałów edukacyjnych na stan szkoły, c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych. 2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Gimnazjum oraz podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w […]

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Posted

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli […]

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Posted

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony: – wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania – wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w szkole […]