Konkursy przedmiotowe i olimpiady

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów przedmiotowych znajdują się na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Mazowieckie Talenty. Konkursy przedmiotowe 2016/2017

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

W gimnazjum odbywają się również Olimpiady Przedmiotowe:

OMG (Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów)
OIG (Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów)
OJAG (Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów)

Informacja MEN dotycząca uprawnień laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych